کمک به اعزام دانشجو جهت ادامه تحصیل و شرکت در گردهمایی ها و سمینارهای جهان۱۳۹۸-۶-۲۹ ۰۷:۳۲:۲۱ +۰۴:۳۰