کلیات و مبانی فرمولاسیون های دارویی سترون و استریل تزریقی۱۳۹۸-۶-۱۰ ۰۹:۱۸:۱۰ +۰۴:۳۰

Medical vials and Syringe, Isolated on Blue background

✅ضرورت آموزش ساخت داروهای تزریقی ها مرسانا

 

ضرورت:

مصرف داروهای تزریقی برای زمانهایی ضروری است که اثر سریع درمانی ضروری است و  یا بیمار قادر به مصرف داروی خوراکی نمیباشد و یا مواردی که دارو در صورت مصرف از راه خوراکی از بین خواهد رفت و بی اثر خواهد شد ویا از دستگاه گوارش قابل جذب نباشد و استفاده از آن در سایر موارد چندان موجه ومنطقی نیست .با توجه به فضای خالی فیمابین آموزش دانشگاههای کشور و رسیدن به اهداف عملی مد نظر  این آموزشها باعث سریعتر و عملی تر شدن تولید و بهره وری برای کشورمان میگردد . ضرورت برگزاری دوره های مهارت محور و کاربردی و میان رشته ای جهت تبدیل علم به عمل و کارآفرینی و جذب سرمایه و همچنین ایجاد نیروهای ماهر  در این علوم صنعتی احساس میشود.این دوره ها همانا دوره های میان رشته ای میباشند و افراد با تخصص های مختلف را در دوره های چند رشته ای به صورت مجموعه ای دور هم گرد میاورد و باعث هم افزایی علمی و عملی ایشان میگردد و در این مسیر هر فرد تخصص های عملی و کاربردی متعددی را میگذراند و در این میان راه خود و علاقه خود را سریعتر پیدا کرده و بصورت فشرده تر بدون اتلاف وقت  جذب کار مورد نظر خود و هدف مورد نظر خود میگردد.فرمولاسیون دارویی نقش موثر و مهمی در میزان اثربخشی هر دارو در بدن دارد. داروها به ندرت به شکل ماده خالص شیمیایی و مواد اولیه و موثره خالص تجویز می شوند و تقریباً همیشه به شکل فراورده های فرموله شده یا اشکال دارویی در دوزاژ های مختلف ارائه می شوند. فرمولاسیون و تولید واجرای تمامی قوانین مربوطه و تستهای پایداری واتاق تمیز و طریقه حمل و نقل و نگهدار از این فرآورده ها همگی باید بطور ویژه تحت آموزش قرار گیرند .نظر به اینکه داروهای تزریقی بطور سیستمیک و مستقیم وارد بدن میگردند و گاها تمامی سدهای فیزیکی بدن را پشت سر میگذارند لذا تولید و فرمولاسیون آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد و تحت کنترل ها و قوانین سخت تری میباشند.

فلذا چنانچه از لحاظ میکروبی و شرایط استریل به شدت تحت نظر نباشند عوارض جبران ناپذیری به بدن وارد میکنند  و حتی باعث  مرگ ومیر میگردند پس فرمولاسیون و تولید آنها باید با دقت بیشتری انجام گیرد و به خاطر همین موضوع کارخانجات تولیدی کمتر به سمت تولید این اشکال دارویی تمایل دارند بنابراین رقابت در این حوزه قابل قبول میباشد.

لازم به ذکر است این شکل دارویی بازارداخلی در حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان در سال را دارا میباشد.

اهداف:

-کمک به بسترسازی جهت ایجاد ابتکار و نوع آوری در فرمولاسیون انواع اشکال دارویی تزریقی

-کمک به رونق تولید در این فرم دارویی و آشنایی جهت تاسیس و راه اندازی کارخانجات این محصولات و اشکال دارویی تزریقی  – آموزش جامع کلیه مهارتهای تحقیق و توسعه  از شناسایی هدف تا طراحی و فرمولاسیون

-جذب سرمایه های داخلی و خارجی این حوزه

– ایجاد استارت آپهای صنعتی و دارویی در بخش مایعات

– ایجاد زمینه کاری برای همکاران حرفه ای در واحدهای تولید

– ایجاد انگیزه در کارآفرینان

– ایجاد مهارت های کاربردی و نیروی با مهارت کاری

– اشتغالزایی

– در آمد زایی

-جلوگیری از خروج ارز و بالعکس ارزآوری برای کشور