مشارکت۱۳۹۸-۶-۱۱ ۱۱:۱۴:۴۱ +۰۴:۳۰

تیم ما در طی بیش از بیست سال فعالیت در زمینه های مختلف سلامت و دارو و …توانایی برقراری ارتباط و ایجادمشارکت با تیم ها و شرکتها و اشخاص  سرآمد در این زمینه ها را داشته است